Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Sociala - HUSKROUA/1101/082

Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Educatie, Dezvoltare Durabila si Incluziune Sociala (CREDDIS), Asociatia Stea si Fundatia Down Carei (România), Asociatia ÉFOÉSZ din Judetul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) si Organizatia Civila pentru Dezvoltarea Turismului Rural si Agroturism “In the Transcarpathian Valleys and Mountains” (Ucraina) a realizat proiectul cu titlul „Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Sociala” - HUSKROUA/1101/082 în perioada 01.08.2013 –31.07.2014.

Proiectul a fost finantat de Uniunea Europeana prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Valoarea totala a proiectului este de 108.522 Euro din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile ENPI este de 97.626,39 Euro, valoarea eligibila a finantarii acordata din bugetele nationate este de 4.656,87 Euro, contributia eligibila a beneficiarilor este de 6238,73 Euro.

Proiectul are ca scop promovarea culturii traditionale transfrontaliere ca un mijloc pentru incluziunea sociala a copiilor si tinerilor defavorizati din România, Ungaria si Ucraina.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

- Dezvoltarea competenţelor de bază a 14 experţi/voluntari de la organizaţiile partenere pentru folosirea tehnologiei terapiei expresive prin artă ca instrumente terapeutice şi educaţionale lucrând cu copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale in prima pătrime a implementării proiectului;

- Îmbunătăţirea cooperării dintre organizaţii partenere pentru a realiza programe de dezvoltare personală pentru copii şi tineri defavorizaţi pe durata implementării proiectului;

- Facilitarea accesării a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale la activităţi culturale şi educaţionale, descoperind multiculturalismul regiunii de graniţă România-Ungaria-Ucraina, în perioada ultimelor trei pătrimi de implementare a proiectului;

- Dezvoltarea abilităţilor artistice a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale păstrând şi transmiţând elementele culturale tradiţionale timp de 4 luni ale proiectului;

- Promovaresa incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor defavorizaţi în regiunea transfrontalieră printr-o specială performanţă atristică realizată de 20 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale, în semestrul al doilea de implementare a proiectului;

- Creşterea conştientizării oamenilor şi în mod special a generaţiei tinere din comunităţile în legătură de cultura tradiţională din regiuniea transfrontalieră, în interval de 3 luni ale proiectului;

- Îmbunătăţirea rolului organizaţiilor partenere în promovarea incluziunii sociale şi a patrimoniului cultural regional, pe durata proiectului.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 14 experti / voluntari, 50 de copii si tineri defavorizati / cu nevoi speciale, 20 de voluntari si 2000 de copii, tineri si adulti din comunitatile locale.

Activitatile principale: Proiectul a promovat întelegerea interculturala si incluziunea sociala prin evenimente culturale si initiative outreach, prin implementarea urmatoarelor activitati:
- cursuri de formare;

- schimburi de experiente transfrontaliere pentru profesionisti si voluntari;

- programe de dezvoltare personala pentru copii defavorizati / cu nevoi speciale;

- vizite culturale transfrontaliere;

- tabara internationala;

- pentru a ajunge la comunitati se vor organiza turnee artistice si un Festival de Promovare al Patrimoniului Cultural Transfrontalier.

 

Rezultatele obţinute:

  • 14 experţi/voluntari de la organizaţille partenere formaţi în domeniul terapiei prin artă expresivă;
  • 3 vizite de construire de retele de profesionisti care lucreaza cu copii/tineri in dificultate;
  • 3 vizite culturale transfrontaliere organizate pentru copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale;
  • 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale şi la final 2000 elevi/studenţi şi educatori/profesori conştientizaţi despre multiculturalismul în regiunea de graniţă a tărilor România-Ungaria-Ucraina;
  • 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale cu abilităţi de viaţă şi abilităţi artistice dezvoltate;
  • 1 tabără internaţională şi 1 festival organizat;
  • 1 broşură cu elementele patrimoniale culturale transfrontaliere, promovate de copii şi tineri;
  • 300 de persoane din comunităţile locale conştientizaţe despre talentul copiilor şi tinerilor;
  • 3 expoziţii a 200 de fotografii despre activităţile principale realizate de copii şi tinerii implicaţi în acest proiect;
  • un parteneriat transfrontalier consolidat între ONG-urile partenere.

http://www.huskroua-cbc.net
 

Acest document a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Continutul acestei publicatii intra în responsabilitatea autorului si nu reflecta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.
 

Imagini de la pregătirile spectacolului "AI ROMALES !"

 

    

| Fisier : >119_109_Anunt-presa-demarare-proiect-RO.pdf

| Fisier : >120_110_Anunt-presa-implementare-proiect-RO.pdf

| Fisier : >121_111_Comunicat-de-presa-turneu-artistic.pdf

| Fisier : >122_113_Anunt-presa-tabara-si-festival-RO.pdf

Toate drepturile rezervate ® 2021 asociatiasteasm.ro - by solcreation