Resurse educaționale

Programele educationale si de consiliere ale AsociaÈ›iei Stea au fost concepute pentru a satisface cerinÈ›ele acelor copii È™i tineri care nu au avut/nu au posibilitatea de a învăța anumite deprinderi/competenÈ›e în cadrul programelor È™colare, fie datorită lipsei È™colarizării, fie datorită abandonului È™colar. Beneficiarii AsociaÈ›iei provin din medii defavorizate, sunt expuÈ™i comportamentelor de risc: prostituÈ›ie, cerÈ™etorie, abandon È™colar, manifestări adictive. De exemplu, este posibil ca un tânăr de vârstă mai mare să fi omis o deprindere pe care semenii săi au învăţat-o la o vârstă mai mică. Scopurile sunt de asemenea menÅ£ionate împreună pentru a încuraja tinerii să îÅŸi aleagă propriile scopuri.

Nivelurile de dezvoltare sunt planificate în funcÈ›ie de grupele de vârstă ale beneficiarilor. Etapa I este concepută pentru copii cu vărsta între 6-10 ani, etapa II pentru cei între 11-14 ani, a III-a pentru tineri încadraÈ›i în marja de 15-19 ani, iar etapa a IV-a se adresează celor cu vârsta cuprinsă între 19-23 ani, cu posibilitatea ca È™i cei trecuÈ›i de această vârstă să fie încadraÈ›i în programele educative ale asociaÈ›iei.

Nivelurile de învăţare utilizate sunt deasemenea împărÈ›ite pe nivele de competenÈ›e, după cum urmează :

  • Nivelul I : conÈ™tientizare.

  • Nivelul II : cunoÈ™tinÈ›e È™i înÈ›elegere. La nivelurile I È™i II, copilul/tânărul achiziÈ›ionează informaÈ›ii. La acest nivel în procesul de învățare, copilul/tânărul ar trebui să fie capabil să identifice, descrie sau oferi informaÈ›ii despre materia care se predă.

  • Nivelul III : Know-How la nivelul acesta, începe să aplice cunoÈ™tinÈ›ele deprinse prin învățare. Va trebui să arate o anumită îndemânare, prin simulare, laborator de studiu, sau experienÈ›e în viaÈ›a reală.

  • Nivelul IV : este capabil să folosească în mod constant deprinderile învățate. La acest nivel copilul/tânărul utilizează cunoÅŸtinÅ£ele deprinse în afara mediului de studiu. La acest nivel, copilul/tânărul este capabil să demonstreze deprinderea în mod regulat ÅŸi raportează progresul său.


 

Scopul de tipul „ÅŸtie ÅŸi înÅ£elege” necesită ca asistentul social să prezinte informaÅ£ii într-o modalitate care va creÅŸte baza de cunoÅŸtinÅ£e a tânărului. La finalul sesiunii se va aÅŸtepta doar ca tânărul să descrie sau să explice ce a învăţat.

Rezultatele aÅŸteptate, uneori cunoscute ca Indicatori sau Obiective, descriu ce ar trebui să fie capabil tânărul să realizeze ca urmare a activitaÈ›ii ÅŸi arată cum a fost realizat Scopul. Acestea sunt îndrumările pentru realizarea unui Scop. Începând cu un verb orientat pe acÅ£iune, acestea arată dacă un tânăr a deprins sau nu Scopul. Rezultatele aÅŸteptate pot fi transpuse în planificarea de caz sau planificarea de grup doar prin adăugarea cuvintelor „La sfârÅŸitul perioadei de timp sau sesiunii X, tânărul va fi capabil să…” înaintea fiecărei Rezultate aÅŸteptate. De exemplu, „La sfârÅŸitul sesiunii de grup, tânărul va fi capabil să dezvolte o fişă de date personale pe care să o utilizeze la completarea unui formular de angajare.” Partea subliniată din exemplu reprezintă un Rezultat aÅŸteptat.

Despre scopuri, rezultate aÈ™teptate, nivele de competenÈ›e È™i evaluare se poate citi în detaliu la fiecare activitate în parte.

 

Abilități socio-profesionale

Cetățenie activă și civism

Comunicare și relații inter-personale

Educație pentru sănătate

Educație sexuală și planning familial

Știință - lumea înconjurătoare

Gestionarea resurselor

Identitate culturală

Inteligența emoțională

Orientare în timp È™i spaÈ›iu

Prevenirea și combaterea adicțiilor

Program educațional și de alfabetizare

Protecția mediului

Transport public

Utilizarea calculatorului

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation