Comunicare și relații inter-personale

COMUNICARE

II, III, IV

 

1.CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege elementele comunicării.

 

 1. Recunoaşte influenţa diverselor culturi asupra elementelor comunicării.

 2. Cunoaște diferenţele dintre comunicarea verbală şi non-verbală.

 3. Recunoaște trei forme de comunicare non-verbală (de ex. ţinuta corpului, gesturi, contact vizual, şi expresii faciale).

 4. Conștientizează importanța ascultării eficiente pentru a clarifica ceea ce s-a spus.

 5. Știe să adreseze întrebări eficiente atunci când clarifică sau obÅ£ine informaÅ£ii (de ex. întrebări deschise ÅŸi închise).

 

 1. CunoaÈ™te modul în care feedback-ul poate ajuta comunicarea ÅŸi/sau o poate împiedica.

 

 1. Identifică două strategii de a oferi feedback (de ex. prin utilizarea afirmaÅ£iilor cu „eu”, concentrarea pe comportament nu pe persoană).

 2. Identifică două strategii de a primi feedback (de ex. contact vizual, neîntreruperea unei conversaÅ£ii).

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie influența diverselor culturi asupra elementelor comunicării

Descrie modul în care feedback-ul poate ajuta comunicarea ÅŸi/sau o poate împiedica

Nivel 2

Explică diferenţele dintre comunicarea verbală şi non-verbală

Descrie trei forme de comunicare non-verbală (de ex. ţinuta corpului, gesturi, contact vizual, şi expresii faciale).

Explică modul de a asculta eficace pentru a clarifica ceea ce s-a spus.

Explică modul de a adresa întrebări eficiente atunci când clarifică sau obÅ£ine informaÅ£ii (de ex. întrebări deschise ÅŸi închise

Nivel 3

La sfârÈ™itul unei convesaÈ›ii , primeÈ™te È™i oferă feedback.

 

 

2. Ştie cum să comunice cu prietenii şi familia.

 1. Știe să se prezinte ÅŸi să îi salute pe ceilalÅ£i (de ex. strângerea mâinii, contact vizual, limbaj standard vs. argou, atingere adecvată).

 2. Poarta conversaÅ£ii utilizând limbajul verbal ÅŸi non-verbal corespunzător.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Enumeră cel puțin trei forme de politețe.

Nivel 2

Expilcă ce înseamnă limbajul verbal È™i nonverbal.

Nivel 3

demonstrează toleranţă faţă de opiniile celorlalţi.

3. Ştie cum să comunice acasă, la şcoală sau la muncă.

 

 1. Cunoaște diferenţele dintre stilurile de comunicare pasive, agresive şi sigure pe sine.

 2. Cunoaşte faptul că oamenii au dreptul de a exprima opinii diferite.

 3. Demonstrează comunicare eficientă în trei situaÅ£ii.

Nivele 1,2,3

 

Nivel 1,2

Explică diferenţele dintre stilurile de comunicare pasive, agresive şi sigure pe sine.

Nivel 3

Comunică eficient în cadrul activităților cu celelalte persoane.

 

4. Ştie cum să gestioneze un conflict.

 

 1. Identifică semnele de conflict.

 2. Folosește două moduri diferite de a gestiona un conflict.

 3. Demonstrează două tehnici de gestionare a conflictelor ce ar putea fi utilizate acasă, la şcoală sau la muncă.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie semnele de conflict

Nivel 2

Numește două moduri diferite de a gestiona un conflict.

Nicelul 3

Utilizează cel puÈ›in două techinici de gestionare a conflictelor în cadrul centrului de zi.

 

 

 

5. Åžtie cum să utilizeze tehnicile de gestionare a mâniei.

 1. Identifică situaÅ£ii care ar putea produce sentimente de mânie în propria persoană ÅŸi a altora.

 2. CunoaÈ™te o tehnică de gestionare a mâniei

 3. Demonstrează două tehnici de gestionare a mâniei ce ar putea fi utilizate acasă, la ÅŸcoală sau la muncă.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie indiciile ÅŸi sentimentele mâniei în propria persoană ÅŸi a altora.

Nivel 2

Explică o tehnică de gestionare a mâniei (de ex. Plecarea).

 

Nivel 3

Utilizează două tehnici de gestionare a mâniei ce ar putea fi utilizate în cadrul centrului de zi.

RELAÈšII INTERPERSONALE

 

1. CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege diferenÅ£ele dintre diferitele tipuri de relaÅ£ii.

 

 • ConÈ™tientizează diferitele tipuri de relaÅ£ii (de ex. familie, prieteni, profesionale, maritale ÅŸi sentimentale).

 • CunoaÅŸte valoarea păstrării a mai mult de un tip de relaÅ£ii.

 • FoloseÈ™te regulile, limitele ÅŸi codul comportamental aferente fiecărui tip de relaÅ£ie.

 • Descrie rolurile diferite pe care le joacă oamenii în diferite relaÅ£ii.

Nivele 1,2

Nivel 1

Descrie diferitele tipuri de relaţii (de ex. familie, prieteni, profesionale, maritale şi sentimentale

Descrie rolurile diferite pe care le joacă oamenii în diferite relaÅ£ii.

Nivel 2

Explică regulile, limitele şi codul comportamental aferente fiecărui tip de relaţie.

 

 

2. Ştie cum să dezvolte şi să păstreze relaţii sănătoase.

 1. Identifică trei caracteristici ale relaţiilor sănătoase şi dăunătoare.

 2. Cunoaște două moduri de a dezvolta o relaţie nouă cu familia, prietenii, colegii de muncă.

 3. Folosește două moduri de a gestiona o relaţie dăunătoare (de ex. clarificarea limitelor, solicitarea de consiliere, asistenţă legală, terminarea relaţiei).

 4. Analizează rolurile ÅŸi responsabilităţile pe care ambele părÅ£i le au în menÅ£inerea relaÅ£iei.

 5. ConÈ™tientizează cum relaÅ£iile se modifică în timp.

 6. Identifică două moduri de a menÅ£ine o relaÅ£ie în timp.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

Descrie două moduri de a dezvolta o relaţie nouă cu familia, prietenii, colegii de muncă.

Descrie două moduri de a gestiona o relaţie dăunătoare (de ex. clarificarea limitelor, solicitarea de consiliere, asistenţă legală, terminarea relaţiei).

Descrie cum relaÅ£iile se modifică în timp.

Nivel 2

Enumeră trei caracteristici ale relațiilor sănătoase și dăunătoare

3. Ştie cum să vorbească cu ceilalţi despre deciziile care afectează relaţiile.

 

 1. ÎnÈ›elege modul de a vorbi cu un partener despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi a sarcinilor, despre căsătorie ÅŸi probleme părinteÅŸti.

 2. ÎnÈ›elege modul de a vorbi cu familia ÅŸi prietenii despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi a sarcinilor, despre căsătorie ÅŸi probleme părinteÅŸti.

Nivele 1,2,3

 

Nivel 1,2

Explică modul de a vorbi cu un partener despre probleme cum sunt întâlnirile romantice, activităţile sexuale, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi a sarcinilor, despre căsătorie ÅŸi probleme părinteÅŸti.

 

Nivel 3

Exersează convorbirea cu un partener într-o situaÅ£ie simulată.

Exersează convorbirea cu familia ÅŸi prietenii într-o situaÅ£ie simulată.

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation